שקיפות

עתרי"ד , מאמינה בחשיבות שקיפות המידע בפני תורמיה, ולקחה על עצמה להציג מידע עדכני לגבי התנהלות העמותה באתר האינטרנט.

ניתן לפנות למשרדי העמותה בבקשה להבהרת המידע או קבלת מידע נוסף.