שקיפות

עתרי"ד , מאמינה בחשיבות שקיפות המידע בפני תורמיה, ולקחה על עצמה להציג מידע עדכני לגבי התנהלות העמותה באתר האינטרנט.

ניתן לפנות למשרדי העמותה בבקשה להבהרת המידע או קבלת מידע נוסף.

אישורים

dots-01

אישור סעיף 46 - עתרי''ד - 2019-2020

dots-01

אישור ניהול תקין 2020 - עתרי''ד - עטרת תפארת רבי יצחק דרעי ז-ל

dots-01

אישור ניהול ספרים - 2021-2020

dots-01

אישור ניכוי מס 2021-2020

dots-01

אישור סעיף 46 - עתרי''ד - 2023-2022

dots-01

אישור ניכוי מס 2023-2022

דו”חות נוספים

dots-01

דוח מילולי 2018 -עתרי''ד - עטרת תפארת רבי יצחק דרעי ז-ל

dots-01

דוח כספי 2018 - עתרי''ד - עטרת תפארת רבי יצחק דרעי ז-ל

dots-01

תעודת רישום 1981 - עתרי''ד - עטרת תפארת רבי יצחק דרעי ז-ל

dots-01